فایل word بررسی اثر گاباپنتین و تداخل آن با اثر ضددردی مرفین در دردهای احشایی در موش سوری

این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

این فایل دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد این فایل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي این فایل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن این فایل :

تجربی در موش سوری انجام و نتیجه اثر تجویز توام آن با مرفین در دردهای احشایی بررسی گردید.روش: اسید استیك از طریق داخل صفاقی به 96 سرموش سوری 40 دقیقه پس از تزریق سالین، گاباپنتین (1، 5، 10، 50 و 100 میلی گرم/ كیلوگرم/ داخل صفاقی)، مرفین (0.25، 0.5، 1، 3 و 5 میلی گرم/ كیلوگرم/ داخل صفاقی) و یا تجویز توام دوز زیر آستانه اثر ضددردی مرفین به همراه كمترین دوز موثر و دوز زیر آستانه اثر ضددردی گاباپنتین تزریق گردید. گروه دیگری از موش ها نالوكسان دریافت كردند. سپس تعداد انقباضات شكمی، به عنوان معیاری از درد احشایی، به مدت 45 دقیقه شمارش گردید.یافته ها: نتایج تحقیق حاضر نشان داد كه هر دو داروی گاباپنتین و مرفین به صورت وابسته به دوز موجب كاهش انقباضات شكمی می گردند. تعداد انقباضات شكمی متعاقب تزریق گاباپنتین (50 و 100 میلی گرم/ كیلوگرم) و مرفین (0.5، 1، 3 و 5 میلی گرم/ كیلوگرم) به طور معنی داری در مقایسه با گروه كنترل كاهش یافت (P<0.001). هم چنین تجویز توام دوز زیر آستانه اثر ضددردی مرفین (0.25 میلی گرم/ كیلوگرم) به همراه كمترین دوز موثر و دوز زیر آستانه اثر ضددردی گاباپنتین (به ترتیب 50 و 10 میلی گرم/ كیلوگرم) موجب كاهش معنی دار انقباضات شكمی گردید (P<0.005). تجویز توام كمترین دوز موثر گاباپنتین (50 میلی گرم/ كیلوگرم) همراه با دوز زیر آستانه اثر ضددردی مرفین تعداد انقباضات شكمی را به میزان 94 درصد در مقایسه با گروه كنترل كاهش داد. اثر ضددردی تجویز توام دو داروی فوق به وسیله نالوكسان، آنتاگونیست گیرنده های اپیوییدی، معكوس نگردید.نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان داد كه گاباپنتین (50 و 100 میلی گرم/ كیلوگرم داخل صفاقی) اثری معادل 0.5 میلی گرم/ كیلوگرم/ داخل صفاقی مرفین در درمان دردهای احشایی دارد. هم چنین نتایج نشان داد كه تجویز توام مقادیر زیر ضددردی گاباپنتین و مرفین (كه هر كدام به تنهایی فاقد اثر ضددردی بودند، اثر ضددردی چشم گیری بر علیه انقباضات شكمی ایجاد می كند. بنابراین تجویز توام مقادیر اندك دو داروی فوق از نظر بالینی می تواند به عنوان یك روش مناسب برای درمان دردهای احشایی مدنظر قرار گرفته و بروز عوارض ناخواسته ناشی از مرفین را كاهش دهد.

كلید واژه: گاباپنتین، مرفین، درد احشایی، انقباضات شكمی، موش سوری

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
پژوهشگر گرامی فایل کامل این فایل با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل این فایل دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.

دانلود این فایل

فایل word سرطان کیسه صفرا در بیماران کله سیستکتومی شده به علت سنگ؛ یک بررسی 10 ساله در بیمارستان دکتر شریعتی

این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

این فایل دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد این فایل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي این فایل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن این فایل :

به سنگ، در نهایت تشخیص سرطان داشته اند.یافته ها: از كل 1136 مورد كله سیستكتومی، 1055 نفر از آنها (%92.8) به دلیل سنگ كیسه صفرا كله سیستكتومی شده بودند كه از این تعداد نیز %1.4 در نهایت تشخیص پاتولوژیك سرطان كیسه صفرا داشتند.همچنین تعداد كل موارد سرطان كیسه صفرا در این 10 سال، 20 مورد بوده است كه %70.5 از آنها با تشخیص اولیه سنگ بستری شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند، تنها در %5 از بیماران مبتلا به سرطان، تشخیص اولیه سرطان داده شده بودند.نتیجه گیری: اگر چه درصد كمی از بیماران مبتلا به سنگ كیسه صفرا در نهایت مبتلا به سرطان شده اند، در تعداد زیادی از بیماران مبتلا به سرطان كیسه صفرا این بیماری با تظاهرات سنگ بروز می یابد؛ بنابراین ارتباط نزدیكی بین وجود سنگ و ابتلا به سرطان كیسه صفرا برقرار است؛‌ لذا احتمال دارد انجام كله سیستكتومی پروفیلاكتیك برای بیماران مبتلا به سنگ مزمن كیسه صفرا و در معرض خطر مفید باشد.

كلید واژه: سنگ كیسه صفرا، سرطان كیسه صفرا، كله سیستكتومی

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد
اینک شما با جستجوی این فایل وارد صفحه فروش فایل دانلودی این فایل شده اید.
توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

این فایل

دانلود این فایل

فایل word مطالعه تجربی آپوپتوز سلول های توبولی کلیه جوجه های SPF متعاقب عفونت با ویروس آنفلوانزای سروتیپ H9N2

این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

این فایل دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد این فایل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي این فایل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن این فایل :

772/2000) H9N2پرداختیم.روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 60 قطعه جوجه (SPF) با سن 3 هفته به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول با تیتر مشخص ویروس آنفلوانزا 10 7.5 EID50و گروه دوم با استفاده از سرم سالین به روش وریدی تلقیح گردیدند. پس از 72 ساعت از بافت كلیه آنها نمونه برداری و در محلول فرمالین 10 درصد فیكس شد. مقاطع میكروسكوپی با ضخامت 6-5 میكرونی از آنها تهیه و سپس به روش تانل رنگ آمیزی شدند.یافته ها: میانگین (± انحراف معیار) تعداد سلول های آپوپتوتیك شمارش شده برای گروه تیمار و شاهد به ترتیب 79/1±18 و 56/0±1 بود (005/0>P).نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد كه ویروس آنفلوانزای سروتیپ H9N2 توانایی القا آپوپتوز سلول های توبولی كلیه را دارا می-باشد.

كلید واژه: ویروس آنفلوانزای طیور، آپوپتوز، آپوپتوز كلیوی

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل

فایل word تاثیر عصاره الکلی گیاه به لیمو بر زخمهای جلدی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس در مدل حیوانی

این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

این فایل دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد این فایل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي این فایل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن این فایل :

سال انتشار : 1385

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران

تعداد صفحات : 8

مقاومت روزافزون استافیلوكوكوس اورئوس به انواع آنتی بیوتیك ها به ویژه پنی سیلین و متی سیلین سبب شده است كه توجه زیادی به یافتن داروهای جدید معطوف گردد. در مطالعه آزمایشگاهی (in vitro) مشخص گردید كه عصاره الكلی گیاه به لیمو می تواند از رشد استافیلوكوكوس اورئوس جلوگیری نماید، به همین دلیل بر آن شدیم تا اثر این عصاره را در درمان ضایعات جلدی استافیلوكوكوكی در موش آزمایشگاهی (in vivo) بررسی نماییم. بر روی كتف 63 سر موش سوری نر 25-20 گرمی، 200 میكرولیتر از سوسپانسیون میكروبی با كدورت معادل لوله 0.5 مك فارلند حاوی استافیلوكوكوس اورئوس را تلقیح نمودیم، سپس موش ها را به 4 گروه تقسیم كردیم، دو گروه كنترل: گروه كنترل منفی (بدون درمان)، گروه كنترل مثبت (درمان با موپیروسین) و دو گروه مورد: گروه مورد تحت درمان با فرم پمادی عصاره الكلی و گروه مورد تحت درمان با فرم تزریقی عصاره الكلی. وضعیت زخم و میزان بهبودی هر روز تا 8 روز و نیز وجود كانون چركی در محل تزریق بعد از تشریح موش ها، بررسی و ثبت گردید و با یكدیگر مقایسه شد. زخم های ایجاد شده در روز دوم آزمایش در گروه كنترل منفی بیش از 3 گروه دیگر بود. توانایی میوپیروسین و عصاره پمادی به لیمو در جلوگیری از ایجاد عفونت زخم تا روز دوم بیشتر از عصاره تزریقی بود. در %84.2‌ گروه كنترل بدون درمان تا روز نهایی بررسی زخم وجود داشت، میزان دوام زخم در موش های تحت درمان با فرم تزریقی به لیمو بیش از دو گروه دیگر تحت درمان بود. نتایج این مطالعه نشان می دهد كه فرم تزریقی عصاره اتانولی گیاه به لیمو نمی تواند در پیشگیری و درمان عفونت ناشی از استافیلوكوكوس اورئوس مفید باشد، ولی پماد تهیه شده از این عصاره قادر است بروز عفونت را در محل آلوده به تاخیر بیاندازد، ولی قادر به جلوگیری از بروز عفونت زخم نمی باشد.

كلید واژه: به لیمو، استافیلوكوكوس اورئوس، عصاره الكلی، عفونت جلدی، مدل حیوانی

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
پژوهشگر گرامی فایل کامل این فایل با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل این فایل دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.

دانلود این فایل

فایل word اثر گرانیسترون خوراکی در خارش بیماران اورمیک

این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

این فایل دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد این فایل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي این فایل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن این فایل :

سال انتشار : 1386

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بيماريهاي پوست

تعداد صفحات : 6

زمینه و هدف: خارش اورمیک شکایتی شایع و عذاب آور در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی است. سروتونین و هیستامین از مدیاتورهای احتمالی این پدیده در نظر گرفته می شوند. گرانیسترون نوعی مهارکننده قوی و انتخابی گیرنده های 5- هیدروکسی تریپتامین است که مصرف رایج آن در کنترل تهوع حاصل از شیمی درمانی است. مطالعه های چندی در رابطه با تاثیر اندانسترون در خارش اورمیک موجود است و گزارش از یک مورد بهبودی خارش اورمیک با گرانیسترون نیز وجود دارد. هدف از این مطالعه، ارزیابی اثر گرانیسترون در درمان خارش اورمیک در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی تحت دیالیز است.روش اجرا: 14 بیمار اورمیک تحت همودیالیز دارای خارش متوسط و شدید وارد این مطالعه شدند و به مدت یک ماه با 1 میلی گرم روزی دو بار از قرص گرانیسترون تحت درمان قرار گرفتند. در طول درمان شدت خارش بیماران دو بار در روز با استفاده از یک پرسش نامه نمره بندی شده مجددا ارزیابی می شد.یافته ها: 77% بیماران به درمان با این دارو جواب دادند به طوری که در روزهای 7 و 14 و 28 درمان، متوسط امتیاز خارش به ترتیب 23 (طیف 40-11)، 16 (طیف 35-8) و 8 (طیف 35-0) بود در حالی که در بدو درمان این میزان 31 (طیف 35-20) بود (P=0.03). در انتهای هفته چهارم درمان خارش در 7 بیمار محو شد و در 3 بیمار خفیف بود، این اثر در طول دوره درمان ثابت باقی می ماند. بررسی های کلینیکی و آزمایشگاهی هیچ گونه عوارض جانبی را نشان ندادند.نتیجه گیری: گرانیسترون می تواند در درمان خارش مبتلایان به نارسایی مزمن کلیه تحت همودیالیز موثر باشد.

كلید واژه: گرانیسترون، همودیالیز، دیالیز صفاقی، خارش

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی این فایل آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل این فایل هدایت میشوید
این فایل

دانلود این فایل