فایل word تاثیر برخی پروبیوتیک های باسیلی بر کارآیی تغذیه و ترکیبات مغذی بدن لاروفیل ماهی (Huso huso)

این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

این فایل دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد این فایل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي این فایل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن این فایل :

سال انتشار : 1386

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم كشاورزي و منابع طبيعي

تعداد صفحات : 12

در این تحقیق اثرات باکتری های پروبیوتیکی روی کارآیی تغذیه و ترکیب شیمیایی بدن فیل ماهی با بکارگیری مخلوط 5 گونه از باسیلوس های پروبیوتیکی گرم مثبت از طریق غنی ساز با آرتیما ارومیانا (Artemia urmiana) در فروردین 1385 مطالعه به مدت 10 روز بررسی شد. این آزمایش در قالب 4 تیمار و در یک طرح کاملا تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. سوسپانسون مخلوط پروبیوتیک ها در سه سطح 3×108 , 2×108, 1×108 باکتری به ازاء هر لیتر در سوسپانسیون محیط غنی سازی بکار گرفته شدند. ناپلی های آرتمیا با مخلوط های باکتریابی بمدت 10 ساعت غنی سازی گردیده و توسط لاروهای فیل ماهی در تیمارهای آزمایشی تغذیه شدند. گروه شاهد از ناپلی های آرتمیای بدون غنی ساز تغذیه نمودند. لاروهای ماهی در هر روز در 6 نوبت و به فاصله زمانی 4 ساعت با ناپلی های غنی شده تغذیه شدند. نتایج نشان داد که در تیمارهای آزمایشی، پروبیوتیک ها روی نسبت کارآیی پروتئین (PER)، نسبت کارآیی چربی (LER)، ارزش تولید پروتئین (PPV) و ذخیره نیتروژن لاشه (CND) در مقایسه با تیمار شاهد، تاثیرات مثبت و معنی دار داشتند (P<0.05) و همچنین سطوح ماده خشک، پروتئین خام و خاکستر لاشه بطور معنی دار (P<0.05) افزایش یافت. همبستگی مثبت معنی داری بین سطوح ماده خشک، خاکستر لاشه ماهی و شاخص گاستروسوماتیک (GSI) با غلظت باسیلوس های پروبیوتیکی (CFU/liter) بکار رفته در سوسپانسیون غنی سازی مشاده گردید (P<0.05). آزمایش نشان داد که پروبیوتیک های باسیلی بطور موثر بر کارآیی تغذیه و سطوح ترکیبات مغذی بدن لارو فیل ماهی تاثیر گذاشتند.

كلید واژه: پروبیوتیک، غنی ساز، ناپلی آرتمیا، پروتئین خام، چربی خام

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی این فایل آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل این فایل هدایت میشوید
این فایل

دانلود این فایل

فایل word تاثیر گونادوتروپین جفتی انسانی (hCG) بر بلوغ سلول های ژرمینال و ترشح تستوسترون در بیضه موش نابالغ

این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

این فایل دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد این فایل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي این فایل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن این فایل :

شان دریافت کردند. سطح تستوسترون سرمی در روز 28 و 65 اندازه گیری گردید. در روز 65، یک بیضه از هر موش جهت آنالیز DNA به روش فلوسایتومتری (DNA Flow Cytometry) برداشته شد.نتایج: در روز 28 از عمر موشها، میزان تستوسترون در گروه های آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل با افزایش دوز hCG افزایش یافته بود که بیشترین میزان افزایش در گروه چهارم (50IU) مشاهده شد. برخلاف این حالت، در روز 65 میزان تستوسترون در گروه های آزمایشی که hCG بیشتری دریافت کرده بودند در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافت. اختلاف معنی داری بین گروه کنترل و گروه های آزمایشی در روز 65 وجود نداشت. در روز 65، موش های گروه 3 و 4 کاهش معنی داری در تعداد سلول های هاپلوئید در مقایسه با گروه های دیگر نشان دادند.نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که تولید تستوسترون در بیضه موش های نابالغ به دنبال تزریق hCG افزایش می یابد و میزان آن با افزایش میزان hCG تزریقی نسبت مستقیم دارد. همچنین، با گذشت زمان و کاهش سطح hCG تحریک سلول های لایدیگ متوقف شده و در نتیجه سطح تستوسترون کاهش می یابد که این کاهش در موش هایی که قبلا دوز بالاتری از hCG را دریافت کرده اند بیشتر است. بدین ترتیب برای تولید تستوسترون توسط بیضه موش های نابالغ، تحریک مداوم سلول های لایدیگ توسط هورمون hCG ضروری است.

كلید واژه: گونادوتروپین جفتی انسان، سلول های ژرمینال، مرگ سلولی برنامه ریزی شده، فلوسایتومتری، تستوسترون، بیضه، هورمون

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل

فایل word بررسی برخی عوامل بوم شناختی تاغزارهای طبیعی و دست کاشت استان یزد

این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

این فایل دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد این فایل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي این فایل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن این فایل :

سال انتشار : 1385

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات جنگل و صنوبر ايران

تعداد صفحات : 10

با بررسی خصوصیات اكولوژیكی حاكم بر جنگلهای طبیعی تاغ و مقایسه آنها را جنگلهای دست كاشت در 4 منطقه و 16 رویشگاه، عواملی شامل اقلیم،‌ خاك، پوشش گیاهی، آفات و امراض، عوامل بیولوژیكی موجود در خاك از جمله قارچهای میكوریزی همزیست ارزیابی شده است. نتایج حاصل نشان داد كه در بسیاری از موارد، شرایط اكولوژیكی حاكم بر تاغزارهای طبیعی نامساعدتر از عرصه های جنگلكاری شده است، ولی رشد و كهنسالی درختان در تاغزارهای طبیعی از عوامل موثر و مثبتی حكایت دارد كه در تاغزارهای دست كاشت كمبود آنها مشهود است. تناسب طبیعی تراكم در نقاط مختلف بر اساس توانهای بالقوه موجود، رویش گیاه در گستره وسیعی از بافت و شوری خاك، ناچیز بودن آلودگی درختان به آفات و امراض، تنوع پوشش گیاهی همراه، فراوانی و تنوع گونه های قارچهای میكوریزی همزیست از شاخصهای مهم تاغزارهای طبیعی در مقایسه با تاغزارهای دست كاشت است.

كلید واژه: تاغزارهای طبیعی و دست كاشت، اقلیم، خاك، پوشش گیاهی، آفات و امراض، قارچ های میكوریزی

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
عنوان محصول دانلودی:این فایل
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به این فایل را در ادامه مطلب ببینید
این فایل

دانلود این فایل

فایل word آلگوریتم پایداری حفره کلیدی در پردازش لیزری سطوح

این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

این فایل دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد این فایل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي این فایل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن این فایل :

همانند، الگوریتمی برای تعیین پروفایل دمایی در حوضچه جوش و در فاز پلاسمای درون حفره ارایه می شود. معادلات انتقال حرارت، بر اساس داده های ترموفیزیکی فلز مورد نظر (فولاد) و با در نظر گرفتن مفروضات معرفی شده، برای فازهای مایع و پلاسما، در چهارچوب روش تفاضل محدود حل شده اند. این محاسبات به تحقیق در سیمای هندسی ساختار حفره منتهی می شود که بصورت نمودارهای مربوط به جوش لیزری صفحات فولادی با استفاده از لیزر Co2 و با توان های 4 و 10 کیلووات شبیه سازی شده اند.

كلید واژه: حفره کلیدی، لیزر، پلاسما، الگوریتم

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی این فایل آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل این فایل و بررسی کامل هدایت میشوید
این فایل

دانلود این فایل

فایل word بررسی سرمایه اجتماعی در انواع نظام های بهره برداری از زمین و عوامل موثر بر تبدیل بهره برداری های دهقانی به تعاونی

این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

این فایل دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد این فایل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي این فایل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن این فایل :

سال انتشار : 1387

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نامه علوم اجتماعي

تعداد صفحات : 22

در مقدمه تاریخچه ای از وضعیت فعلی انواع نظام های بهره برداری از زمین در حوزه آبریز کرخه و دیدگاه های مربوطه پیرامون نظام های بهره برداری آمده است. سپس به لحاظ نظری رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه یافتگی بررسی شده است. این پژوهش با روش پیمایش بر روی 49 روستا و 375 خانوار در حوزه آبریز کرخه صورت گرفته و در آن انواع نظام های بهربرداری از زمین بررسی شده است. در این مطالعه، سرمایه اجتماعی در بین انواع نظام های بهره برداری بررسی شده است و با هدف مقایسه تطبیقی بین دو شیوه فردی و جمعی از نظام های بهره برداری، یعنی بهره برداری های دهقانی و تعاونی با سایر انواع نظام های بهره برداری، به مطالعه وضعیت مشارکت، هنجار های همیاری و نوگرایی در دو نوع نظام دهقانی و تعاونی، پرداخته شده است. نتیجه بررسی نشان می دهد که، مشارکت، هنجار همیاری و تمایل به کار گروهی، نوگرایی و بهره وری در بهره برداران تعاونی، به شکل معناداری بالاتر از بهره برداران در واحد های خرد و دهقانی است.

كلید واژه: بهره برداری دهقانی، بهره برداری تعاونی، بهره برداری مشاع، بهره برداری سرمایه داری ارضی، بهره برداری خرده سرمایه داری ارضی، سرمایه اجتماعی

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
عنوان محصول دانلودی:این فایل
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به این فایل را در ادامه مطلب ببینید
این فایل

دانلود این فایل

فایل word آمار شیوع دوپینگ و نوع مواد دوپینگی در ورزش های جهانی

این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

این فایل دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد این فایل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي این فایل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن این فایل :

مختلف جهانی در سال های 2004 و 2005 میلادی بود. به همین منظور اطلاعات مربوط به تعداد آزمایش های انجام شده و تعداد نمونه های مثبت گزارش شده در رشته های مختلف ورزشی از وب سایت های آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ و کمیته بین المللی المپیک کسب شد و از طریق آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که آزمایش های انجام شده در سال 2005 (183337 مورد) نسبت به سال 2004 (169187 مورد) 4/8 درصد و درصد نمونه های مثبت دوپینگی در سال مذکور (9/39 مورد) 4/34 درصد نسبت به سال 2004 (2909 مورد) افزایش داشته است. در مجموع 6818 مورد گزارش مثبت دوپینگ در این دو سال ثبت شده است. ورزش دوچرخه سواری در هر دو سال دارای بیشترین تعداد موارد مثبت گزارش شده است (1089 مورد) . بیشترین ماده دوپینگی در هر دو سال از نوع استروئیدهای آنابولیک بوده است (3055 مورد) و کانابینوئیدها (1021 مورد) و بتا 2 – آگونیست ها (990 مورد) در رده های بعدی قرار دارند. در کل نتایج این تحقیق نشان داد که مصرف مواد نیروزا در ورزش در سطح جهانی بسیار زیاد است. به نظر می رسد در ایران نیز معضل دوپینگ در حال اپیدمی شدن است و افزایش آگاهی در این زمینه در پیشگیری از این عمل مفید واقع خواهد شد.

كلید واژه: دوپینگ، استروئیدهای آنابولیک و ورزش های المپیکی

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی این فایل آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل این فایل هدایت میشوید
این فایل

دانلود این فایل

فایل word توابع احتمالی حاکم بر نیروها و لنگرهای ناشی از امواج تصادفی دریا بر پایه قائم

این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

این فایل دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد این فایل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي این فایل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن این فایل :

سال انتشار : 1386

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانشکده فني دانشگاه تهران

تعداد صفحات : 11

در ادبیات علمی مربوط به سازه‏های دریایی، یكی از روش های توجیه طبیعت تصادفی امواج اقیانوس ها استفاده از خصوصیات آماری آنها می ‏باشد. برای ساده ‏تر كردن مطالعات یك موج تصادفی پارامترهای مختلف آن از قبیل سطح موج، ارتفاع و پریود موج به صورت توابع احتمال مورد مطالعه قرار می‏ گیرند. از آنجایی كه نیروهای اصلی حاكم بر سازه ‏های دریایی نیروی ناشی از امواج دریا می ‏باشد، چنانچه بتوان واكنش سازه ‏ها، از جمله لنگر ناشی از نیروهای طولی و عرضی و نیز لنگر کل وارده بر پایه ‏ها که از واکنش های مهم تلقی می ‏شوند را در مقابل امواج تبیین کرد قدم اصلی برای طراحی و اجرای سازه ‏ها برداشته شده است. در این مقاله امواج تصادفی ‏ای كه شرح انجام آزمایش های آنها بر روی نمونه ‏های پایه استوانه ‏ای، ارایه خواهد شد، مورد بررسی و تحقیق قرار می ‏گیرند. نوسانات بعضی از واكنش های نمونه ‏ها اعم از خطی یا غیرخطی بصورت آماری مورد بحث قرار گرفته و سپس تحلیل طیفی انجام شده و در نهایت تحلیل آماری دامنه آنها بررسی و توابع احتمال حاكم بر آنها تعیین می ‏گردد.

كلید واژه: امواج تصادفی، تحلیل آماری، تحلیل طیفی، توابع احتمال، سازه‏ های دریایی، واكنش‏ های سازه

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد
اینک شما با جستجوی این فایل وارد صفحه فروش فایل دانلودی این فایل شده اید.
توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

این فایل

دانلود این فایل

فایل word ارتباط پلی مورفیسم ژن آدنوزین دآمیناز با چاقی در جمعیت ایرانی

این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

این فایل دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد این فایل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي این فایل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن این فایل :

ی در دیابت نوع 2 مرتبط است.روش ها: دراین مطالعه سعی شده تا نقش پلی مورفیسم آدنوزین دآمیناز در افراد چاق ایرانی كه به طور تصادفی انتخاب شده اند، بررسی شود.یافته ها: افزایش معنی داری در فراوانی ژنوتیپ AA آدنوزین دآمیناز در افراد چاق در مقایسه با گروه كنترل مشاهده شد(AA در مقایسه با CA+CC ،P=0.01، 4.3 : OR و 12.8 – 1.08: 95 % CI). هم چنین افزایش قابل ملاحظه ای در آلل A و فراوانی ژنوتیپ AA ژن ADA در افراد با سطح بالای پلاسمایی كلسترول در مقایسه با گروه كنترل سالم] P=0.0007 ، OR:8.4، (CI%95:1.6-41.6 و AA در مقایسه با CA+CC ، P=0.005، CI%95:1.2-7.7 و OR:3.0 [ وجود داشت. اختلاف آماری معنی داری در فراوانی آلل های پلی مورفیسم ژن ADA بیماران چاق با سطوح بالای پلاسمایی كلسترول در مقایسه با بیماران چاق و سطوح پایین تر پلاسمایی كلسترول مشاهده شد (1.08-6.8: 95 % CI، OR:2.6و 0.01 = P ). در ضمن افزایش معنی داری در فراوانی ژنوتیپ AA ژن ADA در بیماران چاق با سطوح پلاسمایی TG بیشتر یا مساوی 150 mg/dl در مقایسه با گروه سالم كنترل مشاهده شد (AA در مقایسه باCA+CC ، P=0.008، OR:4.5 و 1.2-18.7: 95 % CI).نتیجه گیری: نتایج مطالعه ما به نقش ADA در بروز چاقی و همراهی آن با سطوح غیر طبیعی تری گلیسرید (TG) و كلسترول اذعان دارد. پیشنهاد می شود گیرنده های آدنوزین به عنوان نقاط هدف مهمی برای طراحی درمان های نوین چاقی و دیس لیپیدمی مدنظر باشند.

كلید واژه: آدنوزین دآمیناز ، پلی مورفیسم ، چاقی

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل

فایل word الزامات امنیتی پرونده الکترونیک سلامت در کشورهای منتخب، یک مطالعه تطبیقی

این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

این فایل دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد این فایل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي این فایل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن این فایل :

تعداد صفحات : 9

مقدمه: امروزه افزایش روزافزون تولید اطلاعات در حوزه بهداشت و درمان، موجب به کارگیری فن آوری های نوین برای بهره برداری مناسب از اطلاعات از جمله ایجاد پرونده الکترونیک سلامت شده است. ظرفیت روبه رشد فن آوری های اطلاعات برای جمع آوری، ذخیره و انتقال اطلاعات در مقادیر بی سابقه، نگرانی های قابل درکی برای بیماران ایجاد کرده زیرا پرونده کامپیوتری از محل های متعددی قابل دسترس است و نقص امنیتی آن می تواند منجر به افشای صدها یا هزاران پرونده شود. حال با توجه به حرکت کشور به سمت ایجاد پرونده الکترونیک سلامت، سوال اساسی این است که آیا الزامات امنیتی آن توسط متولیان امر مورد توجه قرار گرفته است؟روش بررسی: مطالعه به روش توصیفی – تطبیقی در سال 86 در خصوص الزامات امنیتی اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت کشورهای استرالیا، کانادا، انگلستان و ایران انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها چك لیست و منابع اطلاعاتی شامل: مقالات، کتب و مجلات به روش مطالعه متون از کتابخانه ها و سایت های معتبر انگلیسی زبان مربوط به سال های 1995 تا 2006 بوده است. سپس داده های گردآوری شده جدول بندی، مورد مقایسه قرار گرفتند و توصیف شدند.یافته ها: کشورهای مورد مطالعه الزاماتی را در خصوص امنیتی پرونده الکترونیک سلامت، شامل تشكیلات امنیتی اطلاعات، امنیتی طبقه بندی و کنترل امکانات، ایمنی منابع انسانی، ایمنی مدیریت ارتباطات و عملیات و ایمنی کنترل دسترسی به اطلاعات پیش بینی کرده و به کار می برند اما کشور ما فاقد الزاماتی در خصوص امنیتی پرونده الکترونیک سلامت است. نتیجه گیری: ایمنی اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت یکی از ضروریات ایجاد پرونده الکترونیک سلامت است و کشور ما فاقد الزاماتی در این زمینه می باشد. با توجه به رویکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ایجاد پرونده الکترونیک سلامت برای هر ایرانی، تهیه و تدوین این الزامات توسط متولیان امر با استفاده از تجربیات سایر کشورها توصیه می شود.

كلید واژه: راز داری، الكترونیك در پزشكی، الكترونیك، مدارك پزشكی، نظام های كامپیوتری مدارك پزشكی

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی این فایل آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل این فایل هدایت میشوید
این فایل

دانلود این فایل

فایل word برآورد هتروزیس و ترکیب پذیری در ذرت به روش تلاقی های دای آلل

این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

این فایل دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد این فایل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي این فایل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن این فایل :

سال انتشار : 1384

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم كشاورزي ايران

تعداد صفحات : 13

از تلاقی های دای آلل كامل بین10 اینبرد لاین ذرت برای برآورد پارامترهای ژنتیكی عملكرد، برخی از اجزای عملكرد و چند صفت دیگر استفاده شد. دورگ های اصلی و تلاقی های متقابل آنها ، در سال زراعی 1381 در یك طرح آماری لاتیس در سه تكرار مورد بررسی قرار گرفتند. تفاوت بین ژنوتیپ ها برای كلیه صفات در سطح احتمال 1 در صد معنی دار بود. لذا با استفاده از مدل 1 روش 3 گریفینگ، اثر ژنوتیپ ها به اثرات تركیب پذیری عمومی وخصوصی و نیز تلاقی های متقابل تفكیك گردید. واریانس های تركیب پذیری عمومی و خصوصی و نیز اثر تلاقی های متقابل برای كلیه صفات در سطح احتمال 1 درصد معنی دار شد. بر اساس پیشنهاد بیكر (1978) از نسبت 2s2gca / (2s2gca + s2sca) برای تعیین اهمیت نسبی اثرات افزایشی و غیرافزایشی ژن ها استفاده شد. این نسبت نشان داد كه برای كلیه صفات مورد بررسی نقش اثر افزایشی ژن ها، بیشتر از اثر غیرافزایشی ژن ها می باشد. اثر تركیب پذیری عمومی در اغلب والدها برای كلیه صفات معنی دار بود. اثرات تركیب پذیری خصوصی دورگ ها بجز برای صفات عملكرد دانه و ارتفاع گیاه كه در بیش از نیمی از دورگ ها معنی دار بود، در بقیه صفات برای تعداد كمی از دورگ ها معنی دارگردید. تقریبا بیش از 50 درصد از دورگ ها در ارتباط با صفات مورد بررسی نسبت به والد برترشان هتروزیس نشان دادند. بیشترین مقدار متوسط هتروزیس برای عملكرد دانه وكمترین آن برای تعداد ردیف دانه به دست آمد. صفت تعداد روز از كاشت تا ظهور 50 در صد از گل های تاجی هتروزیس منفی نشان داد. گرچه كلیه صفات از توارث پذیری عمومی بالایی برخوردار بودند (0.85 تا 0.95)، ولی توارث پذیری خصوصی آنها نسبتا پایین و كمترین آن مربوط به تعداد ردیف دانه و پس از آن عملكرد دانه (به ترتیب 0.23 و 0.38) بود. بیشترین توارث پذیری خصوصی برای صفت تعداد روز از كاشت تا رسیدگی و به مقدار 0.74 به دست آمد.

كلید واژه: تركیب پذیری ، دای آلل ، ذرت ، عمل افزایشی و غیرافزایشی ژن ، عملكرد دانه ، قابلیت توارث ، هتروزیس

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
عنوان محصول دانلودی:این فایل
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به این فایل را در ادامه مطلب ببینید
این فایل

دانلود این فایل