فایل word ارزیابی آسیب های DNA اسپرم بر نتایج تکنیک های کمک باروری

این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

این فایل دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد این فایل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي این فایل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن این فایل :

سال انتشار : 1387

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش)

تعداد صفحات : 13

مقدمه: اسپرماتوزوآ مردان نابارور اغلب دارای نقص های عملكردی و ساختاری متفاوتی می باشد. از جمله این نقایص آسیب DNA اسپرم است كه می تواند ناشی از فراگمنتاسیون DNA، بسته بندی نامناسب كروماتین و نقص های اپی ژنتیك باشد. این مطالعه به هدف ارزیابی آسیب های DNA اسپرم بر نتایج تکنیک های کمک باروری صورت گرفته است.روش كار: این مطالعه از نوع تجربی بوده و نمونه های مایع منی از 92 زوج نابارور مراجعه كننده به مركز باروری و ناباروری اصفهان جمع آوری شد. بخشی از نمونه های مایع منی جهت آنالیز پارامترهای اسپرمی بر اساس معیار WHO و بخش اعظم آن جهت انجام ICSI و IVF آماده گردید. باقیمانده نمونه جهت ارزیابی وضعیت كروماتین از جمله کمبود پروتامین (CMA3)، فراگمنتاسیون (Sperm Chromatin Dispersion) DNA و متیلاسیون DNA توسط رنگ آمیزی ایمنو فلورسنت مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی، آزمون های آماری همبستگی و آزمون تی صورت گرفت.نتایج: ارتباط معنی دار بین درصد اسپرم های CMA3 مثبت با فراگمنتاسیون DNA، میزان لقاح و درصد مرفولوژی غیر طبیعی (p<0.05) وجود دارد. در حالی كه ارتباطی بین درصد مرفولوژی غیر طبیعی و میزان متیلاسیون DNA مشاهده نشد. به علاوه درصد فراگمنتاسیون DNA ارتباط معكوس معنی داری را با میزان لقاح (P=0.03) ICSI، درصد مرفولوژی طبیعی و میزان متیلاسیون DNA نشان داده در صورتی که بر میزان باروری در بیماران IVF تاثیر چندانی نداشته است. به علاوه، ارتباط بین فراگمنتاسیون DNA، كمبود پروتامین و متیلاسیون DNA اسپرم با میزان كلیواژ، كیفیت جنین و حاملگی بررسی شد كه از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد.نتیجه گیری: نمونه های منی هتروژن بوده و احتمالا شامل اسپرم با نقایص متفاوت می باشد. پارامترهای مورد ارزیابی در این مطالعه، بیان گر تاثیر نقایص اسپرمی مانند كمبود پروتامین و میزان فراگمنتاسیون DNA بر روی میزان لقاح است در صورتی که برروی تكامل و میزان حاملگی موثر نبوده است. اگرچه احتمالا تاثیر این نقایص بر روی نوزادان حاصل از ART در آینده نیاز به تحقیق بیشتری دارد.

كلید واژه: متیلاسیون DNA، پروتامین، کمبود، فراگمنتاسیون DNA، لقاح آزمایشگاهی (IVF)، تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم بداخل تخمك (ICSI)، كرومومایسین CMA3) A3)

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل این فایل روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

این فایل

دانلود این فایل

فایل word بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب ساخته شده از چوب پالونیا

این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

این فایل دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد این فایل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي این فایل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن این فایل :

سال انتشار : 1388

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران

تعداد صفحات : 11

در این بررسی استفاده از چوب پالونیا در ساخت تخته خرده چوب مورد توجه قرار گرفته است. مقدار درصد تركیب ساخت در 4 سطح 25، 50، 75 و 100 درصد خرده چوب پالونیا و سه سطح زمان پرس 4، 5 و 6 دقیقه بعنوان عوامل متغیر در نظر گرفته شدند. سایر عوامل ساخت بعنوان عوامل ثابت در نظر گرفته شدند. پس از ساخت تخته خرده چوب خواص فیزیكی و مكانیكی آنها اندازه گیری شده است. سپس با استفاده از طرح فاكتوریل (2 عامله) كاملا تصادفی نتایج مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. استفاده از ذرات بیشتر چوب پالونیا در تركیب سبب افزایش ویژگیهای خمشی تخته های ساخته شده گردید. با افزایش میزان مصرف چوب پالونیا چسبندگی داخلی نیز بهبود یافته است. در زمانی كه از تركیبات با مقادیر بیشتر ذرات پالونیا استفاده می گردد بدلیل دانسیته حجمی بالاتر و فشردگی بیشتر كیك خرده چوب اتصالات مناسبتری بوجود آمده كه میزان واكشیدگی ضخامت را به حداقل رسانیده است; نتایج نشان داده كه شرایط مناسب جهت ساخت تخته خرده چوب با استفاده از تركیب چوب پالونیا و خرده چوب صنعتی با تركیب بیش از 50 درصد چوب پالونیا و زمان پرس 5 دقیقه بدست می آید.

كلید واژه: چوب پالونیا، تخته خرده چوب، تركیب چوبی، زمان پرس، ویژگیهای فیزیكی و مكانیكی

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
پژوهشگر گرامی فایل کامل این فایل با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل این فایل دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.

دانلود این فایل

فایل word ارزیابی جامع مراکز تربیت معلم استان خوزستان بر اساس الگوی ارزیابی سیپ CIPP

این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

این فایل دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد این فایل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي این فایل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن این فایل :

سال انتشار : 1385

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم تربيتي و روانشناسي

تعداد صفحات : 26

از آنجا كه وزارت آموزش و پرورش برای تامین معلم مورد نیاز مدارس به پذیرش و پرورش دانشجو در مراكز تربیت معلم و استخدام آنها می پردازد،‌ در طرح حاضر به ارزیابی جامع مراكز تربیت معلم فعال استان خوزستان اقدام گردید. در فرایند اجرای طرح ابتدا عوامل چهارگانه زمینه، درون داد، فرایند و برون داد مبنای كار قرار گرفتند، سپس برای عامل زمینه شش ملاك، عامل درون داد هفت ملاك، عامل فرایند هشت ملاك و عامل برون داد سه ملاك (جمعا 24 ملاك) تدوین شد و برای هر ملاك نیز نشانگر و استاندارد تعریف گردید تا بتوان بر اساس داده ها درباره وضعیت و میزان مطلوبیت هر یك از ملاك ها و عوامل قضاوت نمود. روش تحقیق این مطالعه توصیفی پیمایشی می باشد. این مطالعه دارای هفت زیر جامعه متخصصان تعلیم و تربیت، روسا و معاونان آموزشی، دانشجویان، مسوولان امور مالی، مسوولان كتابخانه،‌ استادان و فارغ التحصیلان سه مركز تربیت معلم پسرانه و دو مركز تربیت معلم دخترانه استان در سال های 84-82 می باشد. داده های مورد نیاز با استفاده از ده ابزار شامل پرسشنامه، مصاحبه،‌ چك لیست و پرونده های بایگانی شده گردآوری شدند. نتایج ارزیابی نشان می دهد كه هدف این مراكز كه تربیت معلم در مقطع كاردانی و با بودجه وزارت آموزش و پرورش می باشد در مقایسه با اهداف جانبی از وضعیت كاملا مطلوب؛ زمینه جغرافیایی، اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی مراكز تربیت معلم استان از وضعیت نسبتا مطلوب؛ درون داده های مراكز تربیت معلم استان و فرایندهای ساختی/ سازمانی، تدریس/ یادگیری و خدماتی/ پشتیبانی از وضعیت نسبتا مطلوب و سرانجام محصول مراكز تربیت معلم استان از وضعیت كاملا مطلوب برخوردار می باشد.

كلید واژه: تربیت معلم، الگوی ارزشیابی سیپ

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی این فایل آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل این فایل و بررسی کامل هدایت میشوید

این فایل

دانلود این فایل

فایل word اندازه گیری کارایی واحدهای تولیدی طیور با رویکرد DEA مطالعه موردی استان فارس

این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

این فایل دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد این فایل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي این فایل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن این فایل :

سال انتشار : 1387

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : اقتصاد كشاورزي و توسعه

تعداد صفحات : 28

در این تحقیق با استفاده از رویكرد DEA، میزان كارایی واحدهای تولیدی طیور اندازه گیری شده است. به همین منظور 35 واحد تولیدی طیور در استان فارس در نظر گرفته و میزان كارایی آنها در سال 1383 اندازه گیری شد. از 35 واحد مورد مطالعه، سه واحد كارایی 100 درصد داشتند و بقیه به درجات مختلف دارای ناكارایی بودند. تحلیل نتایج نشان می دهد كه بین كارایی هر واحد با ظرفیت تولید و سطح تجهیزات واحدهای تولیدی طیور تحت مطالعه، رابطه معناداری وجود دارد. علاوه بر این با شناخت واحدهای الگو، برای واحدهایی كه میزان كارایی آنها كمتر از 100 درصد است می توان تعیین كرد كه این واحدها چقدر باید نهاده های خود را تعدیل كنند تا به یك واحد كارا تبدیل شوند. دستیابی به این نوع اطلاعات در فضای رقابتی صنعت طیور یكی از مهمترین دستاوردهای DEA است.

كلید واژه: واحدهای تولیدی طیور، كارایی، الگوگیری، تحلیل پوششی داده ها

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
پژوهشگر گرامی فایل کامل این فایل با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل این فایل دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.

دانلود این فایل

فایل word علل تشنج در کودکان بستری شده در بیمارستانهای امین و الزهرا اصفهان

این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

این فایل دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد این فایل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي این فایل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن این فایل :

سال انتشار : 1387

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه علوم مغز و اعصاب ايران

تعداد صفحات : 6

سابقه و هدف: حملات تشنج از اختلالات شایع نورولوژیك در سنین طفولیت محسوب می شوند و وقوع آن در جامعه 4 تا 6 مورد در هر هزار كودك می باشد. مهمترین علل ایجاد تشنج عبارتند از تب، هیپوگلیسمی، هیپوكلسمی، عفونت، ضربه به سر، مسمومیت و استفاده بیش از حد از داروها. پژوهش حاضر، مطالعه ای است كه با هدف پی بردن به شایعترین علل تشنج دربیماران بستری شده طی 32 ماه در بیمارستانهای امین و الزهرا (س) شهر اصفهان به انجام رسیده است.روش بررسی: جمع آوری اطلاعات با روش آمارگیری از كلیه كودكان سنین یك ماهه تا پانزده ساله كه به علت حركات غیر عادی یا رفتار غیر عادی با تشخیص اولیه تشنج در یكی از بیمارستانهای امین و یا الزهرا شهر اصفهان طی سی و دو ماه قبل از سال 1384 بستری شده بودند، انجام شد. فقط پرونده بیمارانی كه تشخیص نهایی آنها تشنج بود، 1486 پرونده مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز از طریق فرم هایی كه با توجه به اطلاعات مندرج در پرونده بیماران تكمیل می شد، كسب گردید و علل ایجاد تشنج در مجموع به 18 گروه تقسیم بندی شد و جهت ارتباط بین متغیرها از آزمون chi2 استفاده گردید و با استفاده از نرم افزار SPSS 11.5 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: تشنج ناشی از تب (5/40%)، صرع (6/34%)، انسفالوپاتی شیگلایی (2/9%)، عوارض واكسن سه كانه 1/2% مننژیت 9/5% آنسفالیت 6/3% هیپوكلسمی 6/1% مننگوانسفالیت اوریونی (8/0%)، هیپوناترمی (6/0%) هیپرتاترمی 04/0%، اختلالات متابولیسم سرشتی (4/0%)، هیپوكسیك ایسكمیك انسفالوپاتی (2/0%)، بیماری ذخیره ای گلیكوژن (2/0%) خونریزی داخل مغزی (2/0%)، آنسفالوپاتی هیپرتانسیو (2/0%)، تشنج به دنبال انجام همودیالیز (1/0%)، تومور مغزی (1/0%) و هیپوگلیسمی (1/%0).نتیجه گیری: بر اساس این مطالعه، شایعترین علت تشنج، تشنج ناشی از تب بود و این مطلب موید نتایج حاصله از سایر مطالعات انجام شده در این زمینه است. با این وجود، بر خلاف مطالعات قبلی انجام شده در ایران كه دومین علت تشنج را هیپوكلسمی ذكر كرده اند، در این مطالعه چنین نبود و صرع در مقام دوم شیوع (پس از تشنج به علت تب) قرار داشت؛ ممكن است این موضوع بدین علت باشد كه هیپوكلسمی در سنین نوزادی (كه در مطالعه حاضر به آن پرداخته نشده است) بیشترین شیوع را دارد. دراین مطالعه تشنج در فصل تابستان و در جنس پسر بیشتر بوده است.

كلید واژه: تشنج، اطفال، علت

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی این فایل روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

این فایل

دانلود این فایل

فایل word بررسی میزان انرژی درون سلولی در سلول های آپوپتوتیک

این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

این فایل دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد این فایل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي این فایل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن این فایل :

سال انتشار : 1386

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : يافته

تعداد صفحات : 7

مقدمه: آپوپتوسیس فرآیندی فعال می باشد بطوری كه فعالیت آنزیمها، تراكم كروماتین و تشكیل اجسام آپوپتوتیك نیازمند صرف انرژی است و لذا این احتمال وجود دارد كه كاهش قابل توجهی در میزان انرژی موجود در سلول های آپوپتوتیك صورت نگیرد. هدف از این تحقیق بررسی میزانATP در سلول های آپوپتوتیك می باشد.مواد و روشها: این تحقیق یك مطالعه تجربی است كه در آن از 50 سر موش نژاد BALB/c در دو گروه استفاده شد. در گروه آزمون میزان 20 mg/kg دگزامتازون و در گروه شاهد نیز بافر سدیم فسفات بصورت داخل صفاقی تزریق صورت گرفت. 16 ساعت پس از تزریق، غدد تیموس خارج گردید. یك لب هر غده جهت مطالعه میكروسكوپی و لب دیگر به منظور بررسی میزان ATP درون سلولی با استفاده از تكنیك رزونانس مغناطیس هسته مورد استفاده قرار گرفت.یافته ها: بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، میزان ATP در سلول های آپوپتوتیك حدود 86% سلول های سالم بوده است.بحث و نتیجه گیری: این مطالعه بیانگر فعال بودن روند مرگ سلولی آپوپتوسیس و نیز عدم كاهش شدید میزان ATP این سلول ها در طی مرگ سلولی می باشد.

كلید واژه: آپوپتوسیس، ادنوزین تری فسفات، رزونانس مغناطیس هسته

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل

فایل word بررسی اثرات تجویز محیطی و داخل هیپوکامپی روغن کنجد بر یادگیری و حافظه فضایی موش های صحرایی نر بالغ

این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

این فایل دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد این فایل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي این فایل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن این فایل :

سال انتشار : 1386

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم دانشگاه شهيد چمران

تعداد صفحات : 11

روغن کنجد یکی از روغن های گیاهی است که اثرات متعددی بر عملکردهای بدن دارد. شواهدی نشان می دهند که اسیدهای چرب غیر اشباع فرایندهای یادگیری و حافظه را تعدیل می نمایند. لذا در این کار پژوهشی اثر روغن کنجد بر یادگیری و حافظه فضایی موش های صحرایی نر بالغ نژاد N-MRI مورد بررسی قرار گرفت. حیوانات به طور تصادفی در 6 گروه تقسیم شدند (n=7). بخش اول آزمایش شامل 3 گروه بود گروه کنترل که هیچ گونه تزریقی نداشتند. گروه های شاهد سرم فیزیولوژی و آزمایش روغن کنجد که هر روز 45 دقیقه قبل از آموزش به ترتیب 0.1 میلی لیتر سرم فیزیولوژی و روغن کنجد به صورت داخل عضلانی دریافت می کردند. در بخش دوم آزمایش ابتدا حیوانات در ناحیه CA 1 هیپوکامپ کانول گذاری می شدند و سپس در 3 گروه تقسیم می شدند: گروه کنترل که هیچ گونه تزریقی نداشتند. گروه های شاهد سرم فیزیولوژی و آزمایش روغن کنجد که هر روز بلافاصله قبل از آموزش به ترتیب 0.5 میکرولیتر سرم فیزیولوژی و روغن کنجد داخل ناحیه CA 1 هیپوکامپ دریافت می کردند. آموزش توسط دستگاه ماز Y شکل و به مدت 5 روز متوالی و هر روز 30 بار صورت می گرفت. همه گروه ها یکماه پس از آخرین روز آموزش یکبار در دستگاه ماز Y شکل قرار می گرفتند و تست حافظه می شدند و نتایج آن با روز پنجم آموزش مقایسه گردید. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که تزریق داخل عضلانی و داخل هیپوکامپی روغن کنجد باعث افزایش یادگیری گردیده است ولی در حافظه یک ماه بعد تغییری ایجاد نکرده است. بنابراین چنین به نظر می رسد که احتمالا روغن کنجد از طریق اسیدهای چرب غیر اشباع خود تغییر در سیالیت غشاهای عصبی به ویژه نواحی CA 1 هیپوکامپ و همچنین از طریق لسیتین موجود در ترکیبش به عنوان پیش ساز استیل کولین فرایندهای یادگیری را تعدیل می کند.

كلید واژه: یادگیری و حافظه فضایی، روغن کنجد، ناحیه CAI هیپوکامپ، ماز Y شکل

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل این فایل روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

این فایل

دانلود این فایل

فایل word بررسی جوامع گیاهی باغ شاد و تهیه نقشه جوامع گیاهی منطقه

این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

این فایل دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد این فایل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي این فایل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن این فایل :

سال انتشار : 1385

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : منابع طبيعي ايران

تعداد صفحات : 13

منطقه باغ شاد بخشی از پارك ملی خجیر به مساحت 2310 هكتار است. این منطقه در 22 كیلومتری شرق تهران و در جنوب جاده هراز قرار دارد. از نظر موقعیت جغرافیایی در فاصله بین 35o36’41” و 35o39’33” عرض شمالی و 51o40’29” و 41o46’52” طول شرقی قرار گرفته است. در این تحقیق پوشش گیاهی منطقه بر اساس روش براون- بلانکه بررسی شد. تشکیلات گیاهی اصلی و فرعی بر مبنای معیار فیزیونومیكی مشخص و در هر یك بر اساس معیارهای فلورستیكی و اكولوژیكی افراد جامعه تشخیص داده شد. برای تعیین سطح قطعات نمونه در هر فرد جامعه از روش سطح حداقل استفاده شد و در مجموع 85 قطعه نمونه از کل منطقه برداشت شد. اطلاعاتی که از قطعات نمونه برداشت شد، شامل ضریب فراوانی- چیرگی و ضریب جامعه پذیری گونه های گیاهی بود. تجزیه و تحلیل داده های جامعه شناختی گیاهی با استفاده از نرم افزار آنافیتو (Anaphyto) به دو روش رسته بندی و طبقه انجام گرفت. با توجه به اینکه در منطقه مورد بررسی افراد جوامع گیاهی متعددی وجود داشت، پس از تجزیه و تحلیل اولیه به تجزیه و تحلیل جزیی اقدام شد. سپس با استفاده از نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل قطعات نمونه و گونه ها، جدول جامعه شناسی گیاهی ساخته شد. بر این اساس 9 جامعه گیاهی و 6 زیر جامعه گیاهی در منطقه مورد بررسی تشخیص داده شد. پس از تعیین محدوده جوامع و زیرجوامع گیاهی ، نقشه جامعه شناسی گیاهی منطقه با استفاده از نرم افزار Arc View 3.1 تهیه شد.

كلید واژه: جامعه شناسی گیاهی، آنافیتو، براون بلانكه، باغ شاد و پارك ملی خجیر

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی این فایل آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل این فایل هدایت میشوید
این فایل

دانلود این فایل

فایل word بررسی و تعیین عوامل موثر بر رسوبدهی حوزه های آبخیز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان)

این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

این فایل دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد این فایل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي این فایل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن این فایل :

سال انتشار : 1386

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : منابع طبيعي ايران

تعداد صفحات : 13

فرسایش و تولید رسوب تابع عامل های پیچیده ای است، بنابراین مشخص کردن این عوامل و شناخت اثر آنها بر فرسایش و رسوب یک حوزه، به برنامه ریزی های بهتر برای کاهش خسارات ناشی از فرسایش و رسوب در یک حوزه کمک می کند. در این تحقیق برای مشخص کردن عوامل موثر بر رسوبدهی، حوزه آبخیز طالقان به عنوان حوزه مورد مطالعه انتخاب شد. این حوزه که در 90 کیلومتری شمال شرق تهران قرار دارد، یکی از حوزه های مهم آبخیز سفیدرود به شمار می رود که نقش مهمی در تولید بخشی از رسوب ورودی به سد سفیدرود دارد. پس از مشخص کردن شاخص های موثر بر رسوبدهی در 4 گروه کلی و 17 زیر گروه به عنوان متغیرهای مستقل، مقادیر رسوب تولیدی در هر زیر حوزه به عنوان متغیر وابسته نیز مشخص شد و سپس با استفاده از روش تجزیه و تحلیل عاملی و ایجاد رگرسیون چند متغیره بین متغیرهای مستقل انتخابی و متغیر وابسته با استفاده از نرم افزار SPSS مناسب ترین رابطه آماری بین رسوبدهی زیرحوزه ها و مشخصات حوزه آبخیز به دست آمد. نتایج حاصل از انتخاب مدل یاد شده نشان می دهد که مقدار رسوبدهی زیر حوزه ها در حوزه آبخیز طالقان، به چهار عامل مساحت اراضی کشاورزی (دیم و آبی)، مساحت زیر حوزه ها، مجموع مساحت سازندهای حساس و نیمه حساس به فرسایش پیش از کواترنر و پستی و بلندی حوزه بستگی دارد. این چهار عامل 88 درصد تغییرات رسوبدهی را کنترل می کنند که در سطح اعتماد 5 درصد معنی دار است. با توجه به نتایج حاصل می توان بیان کرد که از بین دیگر عوامل موثر بر رسوبدهی در حوزه های آبخیز طالقان، عوامل موثر بر فرسایش و رسوب این حوزه را می توان به سه گروه انسانی، توپوگرافی و زمین شناسی تقسیم بندی کرد.

كلید واژه: کاربری اراضی، رسوبدهی، حوزه آبخیز طالقان و آنالیز رگرسیونی

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی این فایل روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

این فایل

دانلود این فایل

فایل word تعیین زمان مناسب سمپاشی علیه Polystigma amygdalinum در بادام بر اساس دوره خروج آسکوسپور در استان چهارمحال و بختیاری

این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

این فایل دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد این فایل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي این فایل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن این فایل :

سال انتشار : 1386

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بيماريهاي گياهي

تعداد صفحات : 21

طی سال های زراعی 1384 و 1385 زمان مناسب سمپاشی و اثر شرایط محیطی در دوره خروج آسكوسپورهای Polystigma amygdalinum عامل بیماری لكه آجری برگ بادام در استان چهارمحال و بختیاری بررسی شد. دو باغ بادام (رقم مامایی) آلوده به بیماری در حاشیه زاینده رود (امامیه) و اردل (رستم آباد) انتخاب گردید. آزادسازی و دوره خروج آسكوسپورهای قارچ با استفاده از تله های شكار آسكوسپور و نهال های دو ساله بادام (Prunus dulcis) رقم مامایی (حساس به لكه آجری) بررسی شد. برای تعیین زمان مناسب سمپاشی از مخلوط بر دو 1.5 درصد در زمان های مختلف‌، با 12 تیمار زمانی سمپاشی، بر اساس آهنگ رشد (phenology) بادام (مدت زمان بعد از ریزش گلبرگ ها) استفاده گردید. نتایج دو ساله نشان داد كه اولین علایم بیماری بصورت لكه های كوچك رنگ پریده، در پنج تا شش هفته بعد از شروع خروج آسكوسپورها مشاهده می شود. دوره كمون بیماری بر اساس ظهور علایم بیماری روی درختان در شرایط باغ و نهال ها در گلخانه به ترتیب 40 تا 45 روز و 35 تا 40 روز تعیین شد. اوج خروج آسكوسپورها بطور معمول دو تا سه هفته بعد از ریزش گلبرگ ها است و كاملا وابسته به بارندگی بود. نتایج سمپاشی حاكی از این بود كه دوبار سمپاشی با مخلوط بردو در دو و چهار هفته بعد از ریزش گلبرگ ها بهترین تیمار سمپاشی در دو منطقه در هر دو سال می باشد. یك بار سمپاشی در دو هفته بعد از ریزش گلبرگ ها نیز بطور معنی دار درصد آلودگی برگ و شدت بیماری را كاهش داد.

كلید واژه: بادام‌، چهارمحال و بختیاری، خروج آسكوسپور، لكه آجری برگ بادام، مخلوط بردو، Polystigam amygdalinum

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل