فایل word تعیین دوز غده ای پستان در ماموگرافی با ترکیب هدف – فیلتر Rh-Rh با استفاده از پارامترهای زوبل – وو در برنامه ای به زبان فرترن

این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

این فایل دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد این فایل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي این فایل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن این فایل :

سال انتشار : 1385

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله فيزيك پزشكي ايران

تعداد صفحات : 5

مقدمه: نوشتن یک برنامه کامپیوتری برای محاسبه متوسط دوز جذبی غده ای در ماموگرافی برای ماموگرامهای با هدف – فیلتر Rh-Rh و محاسبه سریع و دقیق دوز برای وضعیت های مختلف است.مواد و روشها: در این پژوهش، با استفاده از پارامترهای محاسبه شده توسط زوبل-وو، یک برنامه برای محاسبه دوز غده ای ماموگرامهای با هدف – فیلترRh-Rh به زبان فرترن نوشته شده است. این برنامه کامپیوتری، دوز را برای ماموگرامهای با هدف – فیلتر Rh-Rh و به ازای پارامترهای ورودی: ولتاژ بر حسب كیلو ولت، ضخامت نیم لایه اشعه ایكس بر حسب میلی متر آلومنیوم، ضخامت پستان بر حسب سانتی متر، و کسر غده ای بافت پستان محاسبه می کند.نتایج: تغییرات متوسط دوز جذبی غده ای بر حسب ولتاژ لامپ اشعه ایكس دستگاه ماموگرام به ازای ضخامت پستان cm5، ضخامت نیم لایه 0.35 میلی متر آلومنیوم، و برای مقادیرمختلف g محاسبه شده است. همچنین نتایج مربوط به تغییرات متوسط دوز جذبی غده ای به ازای یک رونتگن تابش بر حسب درصد غده ای بافت پستان برای ولتاژ 28 كیلو ولت، 0.387 میلی متر آلومنیوم و ضخامت های مختلف پستان ارائه شده است.بحث و نتیجه گیری: نتایج این پژوهش در توافق بسیار خوبی با نتایج محاسبات بون و تجربی گینگلد و همکارانش است. همچنین این برنامه سریع، دقیق و ساده برای کاربر است؛ که می توان از آن برای بهینه سازی دوز تابشی در ماموگرافی استفاده کرد.

كلید واژه: ماموگرافی، هدف – فیلتر Rh-Rh، دوز جذبی غده ای، پارامترهای زوبل – وو

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی این فایل وارد صفحه فروش فایل دانلودی این فایل شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

این فایل

دانلود این فایل

فایل word بررسی تغییرات گستره جنگل های زاگرس با استفاده از عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: جنگل های آرمرده بانه)

این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

این فایل دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد این فایل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي این فایل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن این فایل :

و ایجاد شاخص های گیاهی، تبدیل تسلدكپ، تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی و نیز ادغام تصاویر چند طیفی سنجنده ETM+ با باند پانكروماتیك همان سنجنده و باند پانكروماتیك IRS-1C از طریق روش های IHS و PANSHARP استفاده شد. بهترین مجموعه های باندی برای طبقه بندی 2 و 6 طبقه، انتخاب و به همراه تصاویر ادغام یافته یک بار به دو طبقه جنگل و غیرجنگل و بار دیگر به 6 طبقه جنگل، زراعت، باغ، مناطق مسكونی، مرتع و مناطق صخره ای با استفاده از الگوریتم های حداكثر احتمال، حداقل فاصله و جعبه ای طبقه بندی شدند. ارزیابی صحت نتایج حاصل از طبقه بندی ها با نقشه واقعیت زمینی نمونه ای نشان داد كه بالاترین صحت کلی مربوط به نقشه حاصل از طبقه بندی مجموعه 7 باندی منتخب دو طبقه با استفاده از الگوریتم حداكثر احتمال، و با صحت كلی 81.3 درصد و ضریب كاپای 0.64 می باشد. نتایج حاصل از بررسی تغییرات گستره جنگل های منطقه با استفاده از نقشه جنگل سال های 1334 و 1381 نشان داد در طی دوره مورد مطالعه 4853 هكتار از سطح جنگل كاسته شده و 953 هكتار به سطح جنگل افزوده شده است.

كلید واژه: بررسی تغییرات، نقشه گستره جنگل، ETM+، IRS_1C، عكس های هوایی، تصاویر ماهواره ای

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی این فایل آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل این فایل و بررسی کامل هدایت میشوید
این فایل

دانلود این فایل

فایل word مقایسه روش های زمین آمار، مرسوم و مورگان – فینی در برآورد فرسایش پذیری خاک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز مهر سبزوار)

این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

این فایل دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد این فایل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي این فایل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن این فایل :

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل

فایل word علل به کارگیری و حضور گسترده غلامان در نظام سیاسی سامانیان

این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

این فایل دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد این فایل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي این فایل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن این فایل :

در این عصر متكی بر عناصر بومی نبود. حضور غلام سپاهیانی چون آلبتگین، سیما، فایق، بكتوزن، تاش، توز تاش، قراتگین در مناصب حاجبی، سپهسالاری یا فرماندهی لشكر، حكمرانی ولایات و به شكل فراگیرتری در كل ساختار سپاه، از ویژگی های بارز این دوره است. در این مقاله ضمن ارایه تصویری كلی از مصداق ها و نمادهای اقتدار غلام سپاهیان به مجموعه عوامل داخلی و خارجی تاثیرگذار در جلب و جذب غلام سپاهیان توجه شده است. ارایه نتیجه ای مختصر از بحث و فهرستی از مآخذ و منابع مورد استفاده، مباحث پایانی این مقاله را تشكیل می دهد.

كلید واژه: غلام سپاهیان، سامانیان، سپاهیگری، حاجب، غلامان

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی این فایل وارد صفحه فروش فایل دانلودی این فایل شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

این فایل

دانلود این فایل

فایل word اخبار مناقب اهل بیت (ع)، میراث مشترک امت

این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

این فایل دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد این فایل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي این فایل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن این فایل :

الگوسازی برای انسان ها بوده و در برخی مقاطع، توجه به مناقب سبب تحول در جامعه شده است. اخبار مناقب، بخش عمده ای از جوامع حدیثی را در بر گرفته و در میان این اخبار آنچه مربوط به عترت (ع) است از امتیازات ویژه ای چون كثرت تعداد، محتوای برتر، انتشار و شهرت، صحت سند و نقل همگانی برخوردار بوده و این در حالی است که جریانات حاکم بر مسلمانان نوعا در جهت محو مناقب اهل بیت (ع) حرکت کردند. از طریق مطالعه در تاریخ صدر اسلام و تامل در اقدامات تخریبی مرتبط با عترت (ع) و فضایل شان این نتیجه حاصل می شود که حفظ و انتشار مناقب اهل بیت (ع) در گذر تاریخ، جلوه ای از حاكمیت اراده الهی در روشن ماندن مشعل هدایت است.

كلید واژه: مناقب، فضایل، اهل بیت، عترت، صحابه و اصحاب

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل

فایل word اختلالات کروموزومی در مبتلایان به نارسایی زودرس تخمدان

این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

این فایل دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد این فایل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي این فایل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن این فایل :

گرفتند و تست های هورمونی (PRL، LH، FSH) برای ایشان انجام شد. سطح FSH سرمی همه این بیماران مساوی یا بیش از 40IU/lit بود. پس از آن مبتلایان برای مشاوره ژنتیک و آزمایش سیتوژنتیک (کاریوتایپ) به متخصص ژنتیک معرفی شدند.نتایج: 8/81% افراد مورد بررسی كمتر از چهل سال و 2/18% چهل سال یا بیشتر سن داشتند. 6/17% این بیماران (6 نفر) با میانگین سنی 7.6±32.1 کروموزوم های X مشخصا غیرطبیعی داشتند؛ به طوریكه کاریوتایپ های موزائیک 45, X/46, XX یا 47, XXy (کلاین فلتر)، موزائیک 46, XX/47, XXX را نشان دادند.نتیجه گیری: با وجود عدم مشاهده اختلاف معنی دار بین POF و آنومالی کروموزومی، اختلالات کروموزومی مشاهده شده در این مطالعه و در تعداد اندک از بیماران تحت بررسی که به دلیل نارسایی زودرس تخمدان به یائسگی زودرس مبتلا شده بودند و در جستجوی راهی برای درمان یا روشی که به کمک آن بتوانند صاحب فرزند شوند و مادر بودن را تجربه کنند، مطالعه کروموزومی به عنوان یکی از قدم های اولیه برای بیمار در جهت آگاهی از علت آمنوره ثانویه او پیشنهاد می شود. اطلاعات به دست آمده از آزمون های سیتوژنتیک مثل آنالیز کروموزومی برای مدیریت بیمار، مشاوره ژنتیک و برنامه های آینده فرد بیمار حایز اهمیت است.

كلید واژه: نارسایی زودرس تخمدان (POF)، آمنوره ثانویه، آنومالی های کروموزومی، کاریوتایپ، موزاییک، موتاسیون

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی این فایل آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل این فایل هدایت میشوید
این فایل

دانلود این فایل

فایل word بررسی میزان د‌یاپوز سیستهای تولید‌ی از آرتمیای د‌ریاچه ارومیه (Artemia urmiana) به روش سرماد‌هی (از مهرماه 1382 تا آبان ماه 1383)

این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

این فایل دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد این فایل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي این فایل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن این فایل :

د‌ر ماههای ارد‌یبهشت و شهریور 83 مشاهد‌ه گرد‌ید‌ند‌، میانگین حد‌اقل و حد‌اكثر شوری آب د‌ریاچه به ترتیب 59.11±86.246 و 308±13.19 گرم د‌ر لیتر د‌ر ماه ‌های ارد‌یبهشت و مهر 83 اند‌ازه ‌گیری شد‌ند‌. میانگین حد‌اقل و حد‌اكثر حد‌ طول مد‌ت روشنایی منطقه بین 7 تا 14 ساعت د‌ر ماه‌ های آذر 82 و خرد‌اد‌ 83 مشاهد‌ه گرد‌ید‌ند‌. میزان د‌یاپوز نمونه ‌های سیست د‌ر ماههای مختلف نمونه برد‌اری نسبت به هم اختلاف معنی‌ د‌اری نشان د‌اد‌ند (p<0.05)، نمونه‌ های سیست گرفته شد‌ه د‌ر فصول بهار و تابستان (هم زمان با افزایش طول روز و د‌ما) د‌ارای كمترین میزان د‌یاپوز برخورد‌ار بود‌ند‌ كه د‌ر د‌امنه نوسان 5.739±7.73 د‌رصد‌ (تیرماه 83) و 17.231±10.10 د‌رصد ‌(خرد‌اد‌ ماه 83) قرار د‌اشتند‌ و بیشترین میزان د‌یاپوز د‌ر نمونه ‌های سیست صید‌ شد‌ه د‌ر ماه‌ های پاییز (همزمان با كاهش طول روز و د‌ما) مشاهد‌ه گرد‌ید‌ كه بین 39.839±16.14 (آبان ماه 82) تا 51.348±11.819 (مهر ماه 83) د‌ر نوسان بود‌ند‌. بعد‌ از فصل تابستان، همزمان با كاهش د‌ما، طول روشنایی و افزایش معنی د‌ار شوری، میزان د‌یاپوز نمونه ‌های سیست روبه افزایش نهاد‌ه بود‌، مهمترین عامل محیطی تاثیرگذار، د‌مای آب تشخیص د‌اد‌ه شد‌ه است.

كلید واژه: د‌ریاچه ارومیه، Artemia urmiana، سیست، د‌یاپوز

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی این فایل روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

این فایل

دانلود این فایل

فایل word مقایسه ارزش تشخیصی الکتروکاردیوگرافی با اکوکاردیوگرافی جهت ارزیابی هیپرتروفی بطن چپ در مبتلایان به بتا تالاسمی ماژور

این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

این فایل دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد این فایل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي این فایل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن این فایل :

سال انتشار : 1386

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences

تعداد صفحات : 9

مقدمه و هدف: هیپرتروفی بطن چپ یک عامل خطر مهم در تعیین پیش آگهی بیماری های قلبی عروقی است و اکوکاردیوگرافی وسیله ای حساس و اختصاصی برای ارزیابی آن می باشد اما در مقایسه با نوار قلب (ECG) هزینه آن بالاتر و دسترسی به آن کمتر و انجام و تفسیر آن نیز به وجود فرد متخصص وابسته است. از آنجایی که تحقیقات انجام شده در مورد مقایسه ارزش تشخیصی این دو روش اندک است، این پژوهش به مقایسه ارزش تشخیصی یافته های ECG و اکوکاردیوگرافی به منظور تعیین هیپرتروفی بطن چپ در کودکان مبتلا به بیماری بتاتالاسمی ماژور پرداخته است.روش کار: این مطالعه توصیفی – تحلیلی در سال 1385 بر روی 135 بیمار مبتلا به بتا تالاسمی ماژور بالای 8 سال شامل 64 پسر (%47.4) و 71 نفر دختر (%52.6) در مرکز بیماری های خاص زاهدان انجام شده است. در این پژوهش، بیماران مبتلا به نارسایی قلب، دیس ریتمی ها، بیماری های دریچه ای و ساختمانی قلب، بیماری های کلیوی، غدد و بیمارانی که هموگلوبین زیر 10g/dl داشتند، از مطالعه حذف شدند. پس از گذشت 48 ساعت از دریافت خون از تمامی بیماران اکوکاردیوگرافی و ECG بعمل آمد. شاخص های Sokolow-Lyon، Sokolow Lyon-Rappaport، Cornell و White-Bock در ECG و توده عضلانی بطن چپ در اکوکاردیوگرافی اندازه گیری گردید. حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی هر یک از شاخص های ECG در دو جنس به تفکیک محاسبه و یافته های اکوکاردیوگرافی و ECG مورد مقایسه قرار گرفت.نتایج: حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی هر یک از شاخص های ECG به طور کلی و در هر دو جنس به تفکیک مشخص گردید. در شاخص Sokolow-Lyon به ترتیب %40, %90.3, %14.3 و %70، در شاخص %27.4, %25.8, %61.9 Sokolow-Lyon-Rappaport و %60، در شاخص %13.3, %86, %4.7 Cornell و %66.6 و در شاخص White-Bock صفر درصد، %100، صفر درصد و %68.9 بود. بین (AT) چپ،(DT) چپ،(IVSd) و (LVIDd) و شاخص Sokolow-Lyon-Rappaport با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، ارتباط معنی داری وجود داشت همچنین بین AT راست و دیامتر داخلی بطن چپ دیاستول و شاخص Sokolow-Lyon با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، ارتباط معنی داری یافت شد.نتیجه گیری: یافته های این تحقیق نشان داد که معیارهای نوار قلب در مقایسه با کوکاردیوگرافی جهت تشخیص هیپرتروفی بطن چپ از ارزش تشخیصی بسیار کمی برخوردار است. اما بین شاخص های ECG با برخی از پارامترهای اکوکاردیوگرافی IVSd, DT, AT) و (LVIDd که در ارتباط با توده عضلانی بطن چپ هستند ارتباط معنی دار آماری وجود دارد.

كلید واژه: بتاتالاسمی ماژور، هیپرتروفی بطن چپ، الکتروکاردیوگرافی، اکوکاردیوگرافی

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
عنوان محصول دانلودی:این فایل
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به این فایل را در ادامه مطلب ببینید
این فایل

دانلود این فایل

فایل word بررسی تاثیر آموزش واحدی مهارت های زندگی بر میزان آگاهی و نگرش دانشجویان جدیدالورود درباره مهارت های زندگی و ارتقای توانمندی های روانی- اجتماعی آنان

این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

این فایل دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد این فایل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي این فایل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن این فایل :

و استرس های متنوع در دوران تحصیل همواره در معرض بسیاری از مشکلات روانی هستند. از این جهت برای اولین بار در سال تحصیلی 85-84 آموزش مهارت های زندگی به برنامه تحصیلی دانشجویان جدید الورود پزشکی و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان اضافه شد. این مطالعه با هدف بررسی اثر بخشی این برنامه بر ارتقای دانش و نگرش دانشجویان نسبت به مهارت های زندگی و همچنین ارتقای توانمندی های روانی اجتماعی آنان انجام شد.روش كار: در این مطالعه نیمه تجربی گروه مداخله شامل 51 دانشجوی رشته پزشکی و مامایی جدید الورود و نمونه شاهد شامل 42 دانشجوی پزشکی و مامایی ترم دوم بودند. جمع آوری داده ها توسط پرسشنامه، بعد از تایید روایی و پایایی آن، صورت گرفت.یافته ها: میانگین نمرات دانش و نگرش دانشجویان گروه مداخله نسبت به گروه شاهد به طور معنی داری افزایش یافت. (به ترتیب 7.19 در برابر 4.66 یا p=0.0001 و 8.74 در برابر 5.90 با p=0.0001). بر اساس آنالیز واریانس دو طرفه نوع رشته تحصیلی تاثیری در میزان اثر بخشی آموزش بر دانش و نگرش دانشجویان نداشت. میانگین نمره توانمندی های روانی– اجتماعی تنها در دانشجویان مامایی گروه مداخله (نسبت به گروه شاهد) به طور معنی داری افزایش یافت (24.75 در برابر 20.14 با p=0.0001).نتیجه گیری: آموزش مهارت های زندگی به دانشجویان به صورت سیستماتیک و سازماندهی شده و در قالب درس یک واحدی تاثیر بارزی در ارتقای دانش و نگرش نسبت به مهارت های زندگی و توانمندی های روانی- اجتماعی آنان داشت. مسلم است جهت تداوم نتایج، ادامه آموزش حداقل به مدت یک سال ضروری می باشد.

كلید واژه: دانش، نگرش، توانمندی های روانی اجتماعی، دانشجوی پزشکی، دانشجوی مامایی

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی این فایل آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل این فایل هدایت میشوید
این فایل

دانلود این فایل

فایل word شبیه سازی هیدرولیکی رواناب حاصل از بارش با کاربرد مدل موج پخشیدگی در حوضه کمانج علیا

این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

این فایل دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد این فایل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي این فایل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن این فایل :

سال انتشار : 1387

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانش کشاورزي

تعداد صفحات : 10

در این تحقیق تبدیل بارش به رواناب با استفاده از حل عددی معادلات دو بعدی سنت – ونانت در حوضه کمانج علیا، یکی از زیر حوضه های رودخانه آجی چای واقع در استان آذربایجان شرقی، مورد بررسی قرار گرفت. رواناب ناشی از بارش بر مبنای مدل موج پخشیدگی با لحاظ نمودن سرعت نفوذ لحظه ای برای تحلیل زمانی و مکانی شبیه سازی گردید. پس از تعریف شرایط اولیه و مرزی، حل معادلات با استفاده از تکنیک عددی تفاضل های محدود با روش صریح به انجام رسید. ابتدا سطح حوضه مورد مطالعه در محیط GIS به سلول هایی با ابعاد 250×250 متر تقسیم بندی و سپس نقشه رقومی ارتفاعی (DEM) تهیه شد. معادله نفوذ کوستیاکف بر مبنای تحلیل اطلاعات میدانی با توجه به تطابق مطلوب آن برای بیان مولفه نفوذ در معادلات سنت – ونانت انتخاب گردید. قابلیت مدل در شبیه سازی جریان حاصل از بارش به دلیل تطابق مطلوب هیدروگراف های مشاهداتی و شبیه سازی شده مورد تایید قرار گرفت. برای صحت سنجی مدل سه هیدروگراف مورد استفاده قرار گرفت. حداقل مقدار میانگین خطای نسبی دبی 9.4 درصد بدست آمد. نتایج نشان می دهد که مدل تهیه شده می تواند برای تعیین رواناب به ازای بارش های لحظه ای و با در نظر گرفتن تغییرات زمانی و مکانی نفوذ در حوضه ها به کار رود. با استفاده از این مدل می توان دبی پیک و زمان پیک را در خروجی حوضه پیش بینی نمود.

كلید واژه: بارش – رواناب، مدل موج پخشیدگی، معادلات سنت – ونانت

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
عنوان محصول دانلودی:این فایل
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به این فایل را در ادامه مطلب ببینید
این فایل

دانلود این فایل