فایل word ارتباط پلی مورفیسم ژن آدنوزین دآمیناز با چاقی در جمعیت ایرانی

این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

این فایل دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد این فایل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي این فایل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن این فایل :

سال انتشار : 1388

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران)

تعداد صفحات : 6

مقدمه: آدنوزین دآمیناز (ADA)، یك پلی مورفیسم آنزیمی است كه نقش مهمی در تعدیل فعالیت بیولوژیک انسولین دارد. به نظر می رسد كه فعالیت بیش از حد گیرنده A1 آدنوزین سبب بروز آدیپوزیتی در دیابت نوع 2 شده و آدنوزین در تسهیل عملكرد انسولین بر روی آدیپوسیت ها موثر باشد. احتمالا پلی مورفیسم ژن ADA ، با شدت و میزان چاقی در دیابت نوع 2 مرتبط است.روش ها: دراین مطالعه سعی شده تا نقش پلی مورفیسم آدنوزین دآمیناز در افراد چاق ایرانی كه به طور تصادفی انتخاب شده اند، بررسی شود.یافته ها: افزایش معنی داری در فراوانی ژنوتیپ AA آدنوزین دآمیناز در افراد چاق در مقایسه با گروه كنترل مشاهده شد(AA در مقایسه با CA+CC ،P=0.01، 4.3 : OR و 12.8 – 1.08: 95 % CI). هم چنین افزایش قابل ملاحظه ای در آلل A و فراوانی ژنوتیپ AA ژن ADA در افراد با سطح بالای پلاسمایی كلسترول در مقایسه با گروه كنترل سالم] P=0.0007 ، OR:8.4، (CI%95:1.6-41.6 و AA در مقایسه با CA+CC ، P=0.005، CI%95:1.2-7.7 و OR:3.0 [ وجود داشت. اختلاف آماری معنی داری در فراوانی آلل های پلی مورفیسم ژن ADA بیماران چاق با سطوح بالای پلاسمایی كلسترول در مقایسه با بیماران چاق و سطوح پایین تر پلاسمایی كلسترول مشاهده شد (1.08-6.8: 95 % CI، OR:2.6و 0.01 = P ). در ضمن افزایش معنی داری در فراوانی ژنوتیپ AA ژن ADA در بیماران چاق با سطوح پلاسمایی TG بیشتر یا مساوی 150 mg/dl در مقایسه با گروه سالم كنترل مشاهده شد (AA در مقایسه باCA+CC ، P=0.008، OR:4.5 و 1.2-18.7: 95 % CI).نتیجه گیری: نتایج مطالعه ما به نقش ADA در بروز چاقی و همراهی آن با سطوح غیر طبیعی تری گلیسرید (TG) و كلسترول اذعان دارد. پیشنهاد می شود گیرنده های آدنوزین به عنوان نقاط هدف مهمی برای طراحی درمان های نوین چاقی و دیس لیپیدمی مدنظر باشند.

كلید واژه: آدنوزین دآمیناز ، پلی مورفیسم ، چاقی

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل