فایل word بررسی میزان د‌یاپوز سیستهای تولید‌ی از آرتمیای د‌ریاچه ارومیه (Artemia urmiana) به روش سرماد‌هی (از مهرماه 1382 تا آبان ماه 1383)

این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

این فایل دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد این فایل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي این فایل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن این فایل :

د‌ر ماههای ارد‌یبهشت و شهریور 83 مشاهد‌ه گرد‌ید‌ند‌، میانگین حد‌اقل و حد‌اكثر شوری آب د‌ریاچه به ترتیب 59.11±86.246 و 308±13.19 گرم د‌ر لیتر د‌ر ماه ‌های ارد‌یبهشت و مهر 83 اند‌ازه ‌گیری شد‌ند‌. میانگین حد‌اقل و حد‌اكثر حد‌ طول مد‌ت روشنایی منطقه بین 7 تا 14 ساعت د‌ر ماه‌ های آذر 82 و خرد‌اد‌ 83 مشاهد‌ه گرد‌ید‌ند‌. میزان د‌یاپوز نمونه ‌های سیست د‌ر ماههای مختلف نمونه برد‌اری نسبت به هم اختلاف معنی‌ د‌اری نشان د‌اد‌ند (p<0.05)، نمونه‌ های سیست گرفته شد‌ه د‌ر فصول بهار و تابستان (هم زمان با افزایش طول روز و د‌ما) د‌ارای كمترین میزان د‌یاپوز برخورد‌ار بود‌ند‌ كه د‌ر د‌امنه نوسان 5.739±7.73 د‌رصد‌ (تیرماه 83) و 17.231±10.10 د‌رصد ‌(خرد‌اد‌ ماه 83) قرار د‌اشتند‌ و بیشترین میزان د‌یاپوز د‌ر نمونه ‌های سیست صید‌ شد‌ه د‌ر ماه‌ های پاییز (همزمان با كاهش طول روز و د‌ما) مشاهد‌ه گرد‌ید‌ كه بین 39.839±16.14 (آبان ماه 82) تا 51.348±11.819 (مهر ماه 83) د‌ر نوسان بود‌ند‌. بعد‌ از فصل تابستان، همزمان با كاهش د‌ما، طول روشنایی و افزایش معنی د‌ار شوری، میزان د‌یاپوز نمونه ‌های سیست روبه افزایش نهاد‌ه بود‌، مهمترین عامل محیطی تاثیرگذار، د‌مای آب تشخیص د‌اد‌ه شد‌ه است.

كلید واژه: د‌ریاچه ارومیه، Artemia urmiana، سیست، د‌یاپوز

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی این فایل روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

این فایل

دانلود این فایل