فایل word بررسی تغییرات میزان کورتیزول خون در کارگران شیفت کار و ارتباط آن با ویژگی های فردی و تطابق با شیفت کاری

این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

این فایل دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد این فایل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي این فایل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن این فایل :

سال انتشار : 1387

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد

تعداد صفحات : 9

مقدمه: امروزه شیفت کاری به صورت ضرورت زندگی در آمده است. تحقیقات زیادی در زمینه شیفت کاری انجام شده است که در آنها محققان، به بررسی و تعیین فاکتورهای مهم و موثر در تطابق و تحمل در برابر شیفت کاری پرداخته اند. مفهوم تطابق و تحمل، اکثرا به پاسخ های بیولوژیکی چرخه های سیرکادین، کارایی و عملکرد افراد و همچنین کیفیت و طول خواب اطلاق می گردد. از آنجا که بعضی افراد، سطوح بالاتری از تطابق و تحمل در برابر شیفت کاری را نشان داده اند، حساسیت و ویژگی های فردی می تواند راهنمای خوبی در مطالعات باشد. مطالعه حاضر به منظور بررسی تغییرات ریتم کورتیزول در شیفت کاران و ارتباط آن با نوع کرونوتایپ (روز خواب و شب خواب بودن)، کیفیت و طول خواب و تطابق با شیفت کاری انجام گرفته است.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی – تحلیلی و به صورت مقطعی انجام شده است. به منظور جمع آوری نمونه های خون، 57 نفر از پرسنل شیفت کار یکی از صنایع اصفهان از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیدند. نمونه گیری در سه مرحله انجام شد (ابتدا و انتهای شیفت شب و ابتدای شیفت صبح). تعیین مقدار کورتیزول از طریق روش رادیوایمونواسی (دستگاه میلی گاما کانتر (LKV و با استفاده از کیت Immunotech-IM1841، انجام گرفت. به علاوه برای هر فرد، پرسشنامه ای جهت تعیین نوع شخصیت (روز خواب و شب خواب بودن)، کیفیت و طول خواب و میزان تطابق با شیفت کاری تکمیل گردید. نتایج: افراد مورد مطالعه دارای میانگین سنی33.5±6.2 سال و میانگین سابقه کار 6.2±2.5 سال بودند. میانگین کورتیزول خون در ابتدای شیفت شب، انتهای شیفت شب و ابتدای شیفت صبح به ترتیب: 6.95، 18.31 و 19.1 میکروگرم بر دسی لیتر بود. 83.9 درصد افراد شب خواب و 16.1 درصد، آنان روز خواب بودند. میانگین کورتیزول خون در ابتدای شیفت صبح و ابتدا و انتهای شیفت شب به ترتیب برای افراد شب خواب و روز خواب (19.5 ,18.5)، (7.7 ,6.5 ) و (18.4 ,17.1) میکروگرم بر دسی لیتر بود. بر اساس تقسیم بندی انجام شده برای وضعیت خواب، 46.4 درصد افراد خواب خوب، 32.1 درصد خواب متوسط و 21.4 درصد خواب کم را در شیفت صبح (خواب در شب) گزارش نمودند. در شیفت شب تنها 21.4 درصد خواب خوب را گزارش کردند. میانگین کورتیزول انتهای شیفت شب برای افرادی که در شیفت صبح دارای خواب ضعیف و خواب خوب بودند، به ترتیب برابر 16.7 و19.78 میکروگرم بر دسی لیتر بود.نتیجه گیری: اگرچه میانگن کورتیزول خون در بین افراد روز خواب و شب خواب متفاوت بود اما به علت اینکه تعداد افراد روز خواب در مقایسه با افراد شب خواب خیلی کم بود لذا از لحاظ آماری اختلاف بین میانگن کورتیزول آنها معنی دار نشد. میانگین کورتیزول در ابتدای شیفت صبح با امتیاز خواب افراد رابطه مستقیم دارد. بین میانگین کورتیزول در انتهای شیفت شب و امتیاز خواب در شیفت صبح رابطه معنی داری از لحاظ آماری به دست آمده است (p-value=0.035). یافته ها نشان می دهد که هرچه قدر که افراد، تطابق بالاتری را گزارش نموده اند، تفاوت کورتیزول ابتدا و انتهای شیفت شب آنها کمتر بوده است.

كلید واژه: شیفت کاری، کورتیزول، چرخه سیر کادین، تطابق و تحمل، کارگران کارخانه

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل این فایل روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

این فایل

دانلود این فایل