فایل word مقایسه ارزش تشخیصی الکتروکاردیوگرافی با اکوکاردیوگرافی جهت ارزیابی هیپرتروفی بطن چپ در مبتلایان به بتا تالاسمی ماژور

این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

این فایل دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد این فایل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي این فایل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن این فایل :

سال انتشار : 1386

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences

تعداد صفحات : 9

مقدمه و هدف: هیپرتروفی بطن چپ یک عامل خطر مهم در تعیین پیش آگهی بیماری های قلبی عروقی است و اکوکاردیوگرافی وسیله ای حساس و اختصاصی برای ارزیابی آن می باشد اما در مقایسه با نوار قلب (ECG) هزینه آن بالاتر و دسترسی به آن کمتر و انجام و تفسیر آن نیز به وجود فرد متخصص وابسته است. از آنجایی که تحقیقات انجام شده در مورد مقایسه ارزش تشخیصی این دو روش اندک است، این پژوهش به مقایسه ارزش تشخیصی یافته های ECG و اکوکاردیوگرافی به منظور تعیین هیپرتروفی بطن چپ در کودکان مبتلا به بیماری بتاتالاسمی ماژور پرداخته است.روش کار: این مطالعه توصیفی – تحلیلی در سال 1385 بر روی 135 بیمار مبتلا به بتا تالاسمی ماژور بالای 8 سال شامل 64 پسر (%47.4) و 71 نفر دختر (%52.6) در مرکز بیماری های خاص زاهدان انجام شده است. در این پژوهش، بیماران مبتلا به نارسایی قلب، دیس ریتمی ها، بیماری های دریچه ای و ساختمانی قلب، بیماری های کلیوی، غدد و بیمارانی که هموگلوبین زیر 10g/dl داشتند، از مطالعه حذف شدند. پس از گذشت 48 ساعت از دریافت خون از تمامی بیماران اکوکاردیوگرافی و ECG بعمل آمد. شاخص های Sokolow-Lyon، Sokolow Lyon-Rappaport، Cornell و White-Bock در ECG و توده عضلانی بطن چپ در اکوکاردیوگرافی اندازه گیری گردید. حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی هر یک از شاخص های ECG در دو جنس به تفکیک محاسبه و یافته های اکوکاردیوگرافی و ECG مورد مقایسه قرار گرفت.نتایج: حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی هر یک از شاخص های ECG به طور کلی و در هر دو جنس به تفکیک مشخص گردید. در شاخص Sokolow-Lyon به ترتیب %40, %90.3, %14.3 و %70، در شاخص %27.4, %25.8, %61.9 Sokolow-Lyon-Rappaport و %60، در شاخص %13.3, %86, %4.7 Cornell و %66.6 و در شاخص White-Bock صفر درصد، %100، صفر درصد و %68.9 بود. بین (AT) چپ،(DT) چپ،(IVSd) و (LVIDd) و شاخص Sokolow-Lyon-Rappaport با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، ارتباط معنی داری وجود داشت همچنین بین AT راست و دیامتر داخلی بطن چپ دیاستول و شاخص Sokolow-Lyon با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، ارتباط معنی داری یافت شد.نتیجه گیری: یافته های این تحقیق نشان داد که معیارهای نوار قلب در مقایسه با کوکاردیوگرافی جهت تشخیص هیپرتروفی بطن چپ از ارزش تشخیصی بسیار کمی برخوردار است. اما بین شاخص های ECG با برخی از پارامترهای اکوکاردیوگرافی IVSd, DT, AT) و (LVIDd که در ارتباط با توده عضلانی بطن چپ هستند ارتباط معنی دار آماری وجود دارد.

كلید واژه: بتاتالاسمی ماژور، هیپرتروفی بطن چپ، الکتروکاردیوگرافی، اکوکاردیوگرافی

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل