فایل word برآورد هتروزیس و ترکیب پذیری در ذرت به روش تلاقی های دای آلل

این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

این فایل دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد این فایل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي این فایل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن این فایل :

سال انتشار : 1384

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم كشاورزي ايران

تعداد صفحات : 13

از تلاقی های دای آلل كامل بین10 اینبرد لاین ذرت برای برآورد پارامترهای ژنتیكی عملكرد، برخی از اجزای عملكرد و چند صفت دیگر استفاده شد. دورگ های اصلی و تلاقی های متقابل آنها ، در سال زراعی 1381 در یك طرح آماری لاتیس در سه تكرار مورد بررسی قرار گرفتند. تفاوت بین ژنوتیپ ها برای كلیه صفات در سطح احتمال 1 در صد معنی دار بود. لذا با استفاده از مدل 1 روش 3 گریفینگ، اثر ژنوتیپ ها به اثرات تركیب پذیری عمومی وخصوصی و نیز تلاقی های متقابل تفكیك گردید. واریانس های تركیب پذیری عمومی و خصوصی و نیز اثر تلاقی های متقابل برای كلیه صفات در سطح احتمال 1 درصد معنی دار شد. بر اساس پیشنهاد بیكر (1978) از نسبت 2s2gca / (2s2gca + s2sca) برای تعیین اهمیت نسبی اثرات افزایشی و غیرافزایشی ژن ها استفاده شد. این نسبت نشان داد كه برای كلیه صفات مورد بررسی نقش اثر افزایشی ژن ها، بیشتر از اثر غیرافزایشی ژن ها می باشد. اثر تركیب پذیری عمومی در اغلب والدها برای كلیه صفات معنی دار بود. اثرات تركیب پذیری خصوصی دورگ ها بجز برای صفات عملكرد دانه و ارتفاع گیاه كه در بیش از نیمی از دورگ ها معنی دار بود، در بقیه صفات برای تعداد كمی از دورگ ها معنی دارگردید. تقریبا بیش از 50 درصد از دورگ ها در ارتباط با صفات مورد بررسی نسبت به والد برترشان هتروزیس نشان دادند. بیشترین مقدار متوسط هتروزیس برای عملكرد دانه وكمترین آن برای تعداد ردیف دانه به دست آمد. صفت تعداد روز از كاشت تا ظهور 50 در صد از گل های تاجی هتروزیس منفی نشان داد. گرچه كلیه صفات از توارث پذیری عمومی بالایی برخوردار بودند (0.85 تا 0.95)، ولی توارث پذیری خصوصی آنها نسبتا پایین و كمترین آن مربوط به تعداد ردیف دانه و پس از آن عملكرد دانه (به ترتیب 0.23 و 0.38) بود. بیشترین توارث پذیری خصوصی برای صفت تعداد روز از كاشت تا رسیدگی و به مقدار 0.74 به دست آمد.

كلید واژه: تركیب پذیری ، دای آلل ، ذرت ، عمل افزایشی و غیرافزایشی ژن ، عملكرد دانه ، قابلیت توارث ، هتروزیس

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
عنوان محصول دانلودی:این فایل
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به این فایل را در ادامه مطلب ببینید
این فایل

دانلود این فایل